Kjell Nupen

Interiør/Eksteriør, bibliofilutgave med litografi