Nina Sundbye

kat.nr. 29 Fruen fra havet, bronse, 81 cm, kr 110000,- +5%