Mars/April – “Livet i skogen”

Per Kirkeby: litografi 2005 fra serie på 6, selges samlet