Grafikkvenner Syndere i sommersol 2006

Steinar Hansen: Ved disken, litografi, 35,5×32 cm. Medlemmene fikk to trykk dette året.