Grafikkvenner Oslo 2008

Petter Hepsø: Liten byste av sau, tinn, høyde 6,5 cm uten sokkel