Grafikkvenner Nidaros 2020

Henrik Placht: Svolder, håndkolorert serigrafi, 43x 33 cm (76×56 cm), signert og nummerert i 100 eks.