Grafikkvenner Senvinteren 2014

Kjell Erik Killi Olsen: Kjærlighet, litografi, billedflate 43×43,2 cm (53,5×50 cm)