Gunnar S. Gundersen

Gunnar S. Gundersen, serigrafi (119/125)