Gunnar S. Gundersen

Gunnar S. Gundersen, serigrafi (122/150)