Nina Sundbye

kat.nr. 1 Henrik Ibsen sittende på benk, bronse 28 cm, kr 45000,- +5%