Nina Sundbye

kat.nr. 19 Nagel og Minutten, bronse 42 cm, kr 40000,- +5%