Nina Sundbye

kat.nr. 20 Isak og Inger Sellanrå, bronse 35 cm, kr 42000,- +5%